VI Otwarte Mistrzostwa Województwa Seniorów i Juniorów Starszych Żnin 27.06 – 02.07.2010

1. CEL MISTRZOSTW:

 • Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Województwa wśród seniorów i juniorów.

 • Popularyzacja „Królewskiej Gry” na terenie województwa.

 • Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Żnińskiego i Gminy Żnin.

2. ORGANIZATORZY:

 • Organizatorem zawodów jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, który powierza prowadzenie mistrzostw ŻTMS Baszta Żnin i Miejskiemu Ośrodkowi Sportu w Żninie.

 • Dyrektor turnieju: Jerzy Śniadecki, e-mail: sniadeckijerzy@wp.pl, tel.: 509-379-711.

3. TERMIN I MIEJSCE:

 • Mistrzostwa odbędą się w dniach 27.06 – 04.07.2010 r. w Żninie. 

 • ul. Gnieźnieńska 7, Miejski Ośrodek Sportu (www.baszta.mos-znin.pl) Jak dojechać? (patrz mapka na stronie kontaktowej)

 • Harmonogram zawodów:

  Data Wydarzenie Godzina
  Niedziela(27 VI) przyjazd i weryfikacja zawodników 10.00 – 14.00
  odprawa techniczna 14.15
  rozpoczęcie mistrzostw 14.45
  I runda 15.00
  Poniedziałek (28 VI) II runda 09:30
  III runda 15.00
  Wtorek (29 VI) IV runda 09:30
  V runda 15.00
  Środa (30 VI) VI runda

  9.30

  VII runda 15.00
  Czwartek (01VII) VIII runda 9.30
  Piątek (02.VII) IX runda 9.30
  Zakończenie mistrzostw 14.30

4. UCZESTNICTWO:

 • W mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zgłoszeni do 20 czerwca.

 • Grupy turniejowe:

  • Open A – zawodnicy z rankingiem Fide lub z II kategorią (1800 PZSzach)

  • Open B – zawodniczki z rankingiem Fide lub z II kategorią (1600 PZSzach)

  • Open C – do 1900

  • Open D – do lat 14 (rocznik 1996 i młodsi)

 • Wpisowe (w openach A, B i C zawodnicy z KPZSzach płacą o 30 zł mniej):

  • Open A – senior 110 zł, junior 90 zł

  • Open B – seniorka 110 zł, juniorka 90 zł

  • Open C – 80 zł

  • Open D – 20 zł

 • GM i WGM zwolnieni z wpisowego.

 • Zawodnicy bez przynależności klubowej, którzy tego nie uczynili, muszą dodatkowo zapłacić roczną składkę w wysokości 30 zł (dotyczy openów A, B, C).

5. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
  a czas na rozegranie całej partii wynosi 90 minut + 30 sekund (open A i B) i 90 minut na całą partie (open C i D).

6. OCENA WYNIKÓW:

 • W przypadku równej ilości zdobytych punktów o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:

  1. średni Buchholz

  2. pełny Buchholz

  3. ilość zwycięstw

  4. progress

  *Przy zmianie systemu rozgrywek na kołowy, punktacja pomocnicza będzie następująca: system Koya, Berger, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek

7. SĘDZIOWANIE I ZGŁOSZENIA:

 • Sędzia Główny – Mariusz Stopel, sędzia klasy państwowej (Tel.607512082),

 • Zgłoszenia do mistrzostw należy dokonać na adres:  marilliusz@op.pl

 • Zgłoszenia można również wysyłać na serwis turniejowy:

http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_4319/

 • W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują aktualne przepisy „Kodeksu Szachowego”.

8. NAGRODY:

 • Zwycięzcy w kategorii kobiet i mężczyzn (seniorzy i juniorzy) otrzymają puchary, a pierwsze trójki w tych klasyfikacjach – medale, oraz 6 pierwszych zawodników – dyplomy.

 • Czołowi zawodnicy mistrzostw otrzymają nagrody finansowe, których wysokość zostanie podana w komunikacie organizacyjnym na serwisie turniejowym.

 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników mistrzostw w tym dla najlepszych juniorów, juniorek i w innych klasyfikacjach.

8. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

 • szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym na serwisie turniejowym. ( patrz Komunikat )

9. INNE:

 • Sprzęt do gry zapewnia organizator.

 • Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów.

 • Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny
  jest klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

 • W przypadku zgłoszenia się niewielkiej ilości zawodników (<10) organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia graczy do Open-ów w ramach przyjętych kryteriów.

 • Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.

 • Turnieje A, B i C zgłoszone do Fide.

 • Sędzia główny turnieju jest zobowiązany w ciągu 3 dni sporządzić i wysłać sprawozdanie (pliki turniejowe do Kolegium Sędziów – pjaroch@o2.pl) i relację (na stronę KPZSzach – przemek.jahr@gmail.com) z odbytych zawodów.

I O

I Otwarte Mistrzostw Województwa Seniorów i Juniorów Starszych
Żnin, 26.06 – 01.07.2010 r.

 1. CEL MISTRZOSTW:
 • Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Województwa wśród seniorów i juniorów.
 • Popularyzacja „Królewskiej Gry” na terenie województwa.
 • Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Żnińskiego i Gminy Żnin.
 1. ORGANIZATORZY:
 • Organizatorem zawodów jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, który powierza prowadzenie mistrzostw ŻTMS Baszta Żnin i Miejskiemu Ośrodkowi Sportu w Żninie.
 • Dyrektor turnieju: Jerzy Śniadecki, e-mail: sniadeckijerzy@wp.pl, tel.: 509-379-711.
 1. TERMIN I MIEJSCE:
 • Mistrzostwa odbędą się w dniach 26.06 – 01.07.2010 r. w Żninie.
 • ul. Gnieźnieńska 7, Miejski Ośrodek Sportu (www.baszta.mos-znin.pl)
 • Harmonogram zawodów:

- Piątek (25.06): przyjazd i weryfikacja zawodników 15:00 – 20:00

- Sobota (26.06): przyjazd i weryfikacja zawodników 08:00 – 09:00

odprawa techniczna 09:45

rozpoczęcie mistrzostw i I runda 10:00

II runda 15:00

- Niedziela (27.06): III runda 09:30

- Poniedziałek (28.06): IV runda 09:30

V runda 15:00

- Wtorek (29.06): VI runda 09:30

VII runda 15:00

- Środa (30.06): VIII runda 09:30

- Czwartek (01.07): IX runda 09:30

zakończenie mistrzostw 14:30

 1. UCZESTNICTWO:
 • W mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zgłoszeni do 20 czerwca.
 • Grupy turniejowe:
  • Open A – zawodnicy z rankingiem Fide lub z II kategorią (1800 PZSzach)
  • Open B – zawodniczki z rankingiem Fide lub z II kategorią (1600 PZSzach)
  • Open C – do 1900
  • Open D – do lat 14 (rocznik 1996 i młodsi)
 • Wpisowe (w openach A, B i C zawodnicy z KPZSzach płacą o 30 zł mniej):
  • Open A – senior 110 zł, junior 90 zł
  • Open B – seniorka 110 zł, juniorka 90 zł
  • Open C – 80 zł
  • Open D – 20 zł
 • GM i WGM zwolnieni z wpisowego.
 • Zawodnicy bez przynależności klubowej, którzy tego nie uczynili, muszą dodatkowo zapłacić roczną składkę w wysokości 30 zł (dotyczy openów A, B, C).
 1. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
  a czas na rozegranie całej partii wynosi 90 minut + 30 sekund (open A i B) i 90 minut na całą partie (open C i D).
 1. OCENA WYNIKÓW:
 • W przypadku równej ilości zdobytych punktów o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:
  1. średni Buchholz
  2. pełny Buchholz
  3. ilość zwycięstw
  4. progress
   • Przy zmianie systemu rozgrywek na kołowy, punktacja pomocnicza będzie następująca: system Koya, Berger, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.
 1. SĘDZIOWANIE I ZGŁOSZENIA:
 • Sędzią głównym zawodów będzie Paweł Jaroch (nr tel.: 692-244-586) – sędzia klasy państwowej.
 • Zgłoszenia do mistrzostw należy dokonać na adres: pjaroch@o2.pl.
 • Zgłoszenia można również wysyłać na serwis turniejowy:

http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_4319/

 • W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują aktualne przepisy „Kodeksu Szachowego”.
 1. NAGRODY:
 • Zwycięzcy w kategorii kobiet i mężczyzn (seniorzy i juniorzy) otrzymają puchary, a pierwsze trójki w tych klasyfikacjach – medale, oraz 6 pierwszych zawodników – dyplomy.
 • Czołowi zawodnicy mistrzostw otrzymają nagrody finansowe, których wysokość zostanie podana w komunikacie organizacyjnym na serwisie turniejowym.
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników mistrzostw w tym dla najlepszych juniorów, juniorek i w innych klasyfikacjach.
 1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
   • Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym na serwisie turniejowym.
 1. INNE:
 • Sprzęt do gry zapewnia organizator.
 • Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów.
 • Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny
  jest klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju.
 • W przypadku zgłoszenia się niewielkiej ilości zawodników (<10) organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia graczy do Open-ów w ramach przyjętych kryteriów.
 • Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
 • Turnieje A, B i C zgłoszone do Fide.
 • Sędzia główny turnieju jest zobowiązany w ciągu 3 dni sporządzić i wysłać sprawozdanie (pliki turniejowe do Kolegium Sędziów – pjaroch@o2.pl) i relację (na stronę KPZSzach – przemek.jahr@gmail.com) z odbytych zawodów.

I Otwarte Mistrzostw Województwa Seniorów i Juniorów Starszych
Żnin, 26.06 – 01.07.2010 r.

 1. CEL MISTRZOSTW:
 • Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Województwa wśród seniorów i juniorów.
 • Popularyzacja „Królewskiej Gry” na terenie województwa.
 • Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Żnińskiego i Gminy Żnin.
 1. ORGANIZATORZY:
 • Organizatorem zawodów jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, który powierza prowadzenie mistrzostw ŻTMS Baszta Żnin i Miejskiemu Ośrodkowi Sportu w Żninie.
 • Dyrektor turnieju: Jerzy Śniadecki, e-mail: sniadeckijerzy@wp.pl, tel.: 509-379-711.
 1. TERMIN I MIEJSCE:
 • Mistrzostwa odbędą się w dniach 26.06 – 01.07.2010 r. w Żninie.
 • ul. Gnieźnieńska 7, Miejski Ośrodek Sportu (www.baszta.mos-znin.pl)
 • Harmonogram zawodów:

- Piątek (25.06): przyjazd i weryfikacja zawodników 15:00 – 20:00

- Sobota (26.06): przyjazd i weryfikacja zawodników 08:00 – 09:00

odprawa techniczna 09:45

rozpoczęcie mistrzostw i I runda 10:00

II runda 15:00

- Niedziela (27.06): III runda 09:30

- Poniedziałek (28.06): IV runda 09:30

V runda 15:00

- Wtorek (29.06): VI runda 09:30

VII runda 15:00

- Środa (30.06): VIII runda 09:30

- Czwartek (01.07): IX runda 09:30

zakończenie mistrzostw 14:30

 1. UCZESTNICTWO:
 • W mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zgłoszeni do 20 czerwca.
 • Grupy turniejowe:
  • Open A – zawodnicy z rankingiem Fide lub z II kategorią (1800 PZSzach)
  • Open B – zawodniczki z rankingiem Fide lub z II kategorią (1600 PZSzach)
  • Open C – do 1900
  • Open D – do lat 14 (rocznik 1996 i młodsi)
 • Wpisowe (w openach A, B i C zawodnicy z KPZSzach płacą o 30 zł mniej):
  • Open A – senior 110 zł, junior 90 zł
  • Open B – seniorka 110 zł, juniorka 90 zł
  • Open C – 80 zł
  • Open D – 20 zł
 • GM i WGM zwolnieni z wpisowego.
 • Zawodnicy bez przynależności klubowej, którzy tego nie uczynili, muszą dodatkowo zapłacić roczną składkę w wysokości 30 zł (dotyczy openów A, B, C).
 1. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
  a czas na rozegranie całej partii wynosi 90 minut + 30 sekund (open A i B) i 90 minut na całą partie (open C i D).
 1. OCENA WYNIKÓW:
 • W przypadku równej ilości zdobytych punktów o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:
  1. średni Buchholz
  2. pełny Buchholz
  3. ilość zwycięstw
  4. progress
   • Przy zmianie systemu rozgrywek na kołowy, punktacja pomocnicza będzie następująca: system Koya, Berger, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.
 1. SĘDZIOWANIE I ZGŁOSZENIA:
 • Sędzią głównym zawodów będzie Paweł Jaroch (nr tel.: 692-244-586) – sędzia klasy państwowej.
 • Zgłoszenia do mistrzostw należy dokonać na adres: pjaroch@o2.pl.
 • Zgłoszenia można również wysyłać na serwis turniejowy:

http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_4319/

 • W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują aktualne przepisy „Kodeksu Szachowego”.
 1. NAGRODY:
 • Zwycięzcy w kategorii kobiet i mężczyzn (seniorzy i juniorzy) otrzymają puchary, a pierwsze trójki w tych klasyfikacjach – medale, oraz 6 pierwszych zawodników – dyplomy.
 • Czołowi zawodnicy mistrzostw otrzymają nagrody finansowe, których wysokość zostanie podana w komunikacie organizacyjnym na serwisie turniejowym.
 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników mistrzostw w tym dla najlepszych juniorów, juniorek i w innych klasyfikacjach.
 1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
   • Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym na serwisie turniejowym.
 1. INNE:
 • Sprzęt do gry zapewnia organizator.
 • Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów.
 • Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny
  jest klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju.
 • W przypadku zgłoszenia się niewielkiej ilości zawodników (<10) organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia graczy do Open-ów w ramach przyjętych kryteriów.
 • Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.
 • Turnieje A, B i C zgłoszone do Fide.
 • Sędzia główny turnieju jest zobowiązany w ciągu 3 dni sporządzić i wysłać sprawozdanie (pliki turniejowe do Kolegium Sędziów – pjaroch@o2.pl) i relację (na stronę KPZSzach – przemek.jahr@gmail.com) z odbytych zawodów.<!– @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } A:link { color: #0000ff; text-decoration: underline } –>

  I Otwarte Mistrzostw Województwa Seniorów i Juniorów Starszych
  Żnin, 26.06 – 01.07.2010 r.

  1. CEL MISTRZOSTW:

  • Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Województwa wśród seniorów i juniorów.

  • Popularyzacja „Królewskiej Gry” na terenie województwa.

  • Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Żnińskiego i Gminy Żnin.

  1. ORGANIZATORZY:

  • Organizatorem zawodów jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, który powierza prowadzenie mistrzostw ŻTMS Baszta Żnin i Miejskiemu Ośrodkowi Sportu w Żninie.

  • Dyrektor turnieju: Jerzy Śniadecki, e-mail: sniadeckijerzy@wp.pl, tel.: 509-379-711.

  1. TERMIN I MIEJSCE:

  • Mistrzostwa odbędą się w dniach 26.06 – 01.07.2010 r. w Żninie.

  • ul. Gnieźnieńska 7, Miejski Ośrodek Sportu (www.baszta.mos-znin.pl)

  • Harmonogram zawodów:

  - Piątek (25.06): przyjazd i weryfikacja zawodników 15:00 – 20:00

  - Sobota (26.06): przyjazd i weryfikacja zawodników 08:00 – 09:00

  odprawa techniczna 09:45

  rozpoczęcie mistrzostw i I runda 10:00

  II runda 15:00

  - Niedziela (27.06): III runda 09:30

  - Poniedziałek (28.06): IV runda 09:30

  V runda 15:00

  - Wtorek (29.06): VI runda 09:30

  VII runda 15:00

  - Środa (30.06): VIII runda 09:30

  - Czwartek (01.07): IX runda 09:30

  zakończenie mistrzostw 14:30

  1. UCZESTNICTWO:

  • W mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zgłoszeni do 20 czerwca.

  • Grupy turniejowe:

   • Open A – zawodnicy z rankingiem Fide lub z II kategorią (1800 PZSzach)

   • Open B – zawodniczki z rankingiem Fide lub z II kategorią (1600 PZSzach)

   • Open C – do 1900

   • Open D – do lat 14 (rocznik 1996 i młodsi)

  • Wpisowe (w openach A, B i C zawodnicy z KPZSzach płacą o 30 zł mniej):

   • Open A – senior 110 zł, junior 90 zł

   • Open B – seniorka 110 zł, juniorka 90 zł

   • Open C – 80 zł

   • Open D – 20 zł

  • GM i WGM zwolnieni z wpisowego.

  • Zawodnicy bez przynależności klubowej, którzy tego nie uczynili, muszą dodatkowo zapłacić roczną składkę w wysokości 30 zł (dotyczy openów A, B, C).

  1. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

  • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
   a czas na rozegranie całej partii wynosi 90 minut + 30 sekund (open A i B) i 90 minut na całą partie (open C i D).

  1. OCENA WYNIKÓW:

  • W przypadku równej ilości zdobytych punktów o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:

   1. średni Buchholz

   2. pełny Buchholz

   3. ilość zwycięstw

   4. progress

    • Przy zmianie systemu rozgrywek na kołowy, punktacja pomocnicza będzie następująca: system Koya, Berger, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.

  1. SĘDZIOWANIE I ZGŁOSZENIA:

  • Sędzią głównym zawodów będzie Paweł Jaroch (nr tel.: 692-244-586) – sędzia klasy państwowej.

  • Zgłoszenia do mistrzostw należy dokonać na adres: pjaroch@o2.pl.

  • Zgłoszenia można również wysyłać na serwis turniejowy:

  http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_4319/

  • W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują aktualne przepisy „Kodeksu Szachowego”.

  1. NAGRODY:

  • Zwycięzcy w kategorii kobiet i mężczyzn (seniorzy i juniorzy) otrzymają puchary, a pierwsze trójki w tych klasyfikacjach – medale, oraz 6 pierwszych zawodników – dyplomy.

  • Czołowi zawodnicy mistrzostw otrzymają nagrody finansowe, których wysokość zostanie podana w komunikacie organizacyjnym na serwisie turniejowym.

  • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników mistrzostw w tym dla najlepszych juniorów, juniorek i w innych klasyfikacjach.

  1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

    • Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym na serwisie turniejowym.

  1. INNE:

  • Sprzęt do gry zapewnia organizator.

  • Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów.

  • Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny
   jest klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

  • W przypadku zgłoszenia się niewielkiej ilości zawodników (<10) organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia graczy do Open-ów w ramach przyjętych kryteriów.

  • Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.

  • Turnieje A, B i C zgłoszone do Fide.

  • Sędzia główny turnieju jest zobowiązany w ciągu 3 dni sporządzić i wysłać sprawozdanie (pliki turniejowe do Kolegium Sędziów – pjaroch@o2.pl) i relację (na stronę KPZSzach – przemek.jahr@gmail.com) z odbytych zawodów.

twarte Mistrzostw Województwa Seniorów i Juniorów Starszych
Żnin, 26.06 – 01.07.2010 r.

 1. CEL MISTRZOSTW:

 • Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Województwa wśród seniorów i juniorów.

 • Popularyzacja „Królewskiej Gry” na terenie województwa.

 • Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Żnińskiego i Gminy Żnin.

 1. ORGANIZATORZY:

 • Organizatorem zawodów jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, który powierza prowadzenie mistrzostw ŻTMS Baszta Żnin i Miejskiemu Ośrodkowi Sportu w Żninie.

 • Dyrektor turnieju: Jerzy Śniadecki, e-mail: sniadeckijerzy@wp.pl, tel.: 509-379-711.

 1. TERMIN I MIEJSCE:

 • Mistrzostwa odbędą się w dniach 26.06 – 01.07.2010 r. w Żninie.

 • ul. Gnieźnieńska 7, Miejski Ośrodek Sportu (www.baszta.mos-znin.pl)

 • Harmonogram zawodów:

- Piątek (25.06): przyjazd i weryfikacja zawodników 15:00 – 20:00

- Sobota (26.06): przyjazd i weryfikacja zawodników 08:00 – 09:00

odprawa techniczna 09:45

rozpoczęcie mistrzostw i I runda 10:00

II runda 15:00

- Niedziela (27.06): III runda 09:30

- Poniedziałek (28.06): IV runda 09:30

V runda 15:00

- Wtorek (29.06): VI runda 09:30

VII runda 15:00

- Środa (30.06): VIII runda 09:30

- Czwartek (01.07): IX runda 09:30

zakończenie mistrzostw 14:30

 1. UCZESTNICTWO:

 • W mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni zgłoszeni do 20 czerwca.

 • Grupy turniejowe:

  • Open A – zawodnicy z rankingiem Fide lub z II kategorią (1800 PZSzach)

  • Open B – zawodniczki z rankingiem Fide lub z II kategorią (1600 PZSzach)

  • Open C – do 1900

  • Open D – do lat 14 (rocznik 1996 i młodsi)

 • Wpisowe (w openach A, B i C zawodnicy z KPZSzach płacą o 30 zł mniej):

  • Open A – senior 110 zł, junior 90 zł

  • Open B – seniorka 110 zł, juniorka 90 zł

  • Open C – 80 zł

  • Open D – 20 zł

 • GM i WGM zwolnieni z wpisowego.

 • Zawodnicy bez przynależności klubowej, którzy tego nie uczynili, muszą dodatkowo zapłacić roczną składkę w wysokości 30 zł (dotyczy openów A, B, C).

 1. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

 • Mistrzostwa zostaną przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund,
  a czas na rozegranie całej partii wynosi 90 minut + 30 sekund (open A i B) i 90 minut na całą partie (open C i D).

 1. OCENA WYNIKÓW:

 • W przypadku równej ilości zdobytych punktów o kolejności zajętych miejsc decydują kolejno:

  1. średni Buchholz

  2. pełny Buchholz

  3. ilość zwycięstw

  4. progress

   • Przy zmianie systemu rozgrywek na kołowy, punktacja pomocnicza będzie następująca: system Koya, Berger, liczba zwycięstw, bezpośredni pojedynek.

 1. SĘDZIOWANIE I ZGŁOSZENIA:

 • Sędzią głównym zawodów będzie Paweł Jaroch (nr tel.: 692-244-586) – sędzia klasy państwowej.

 • Zgłoszenia do mistrzostw należy dokonać na adres: pjaroch@o2.pl.

 • Zgłoszenia można również wysyłać na serwis turniejowy:

http://www.chessarbiter.to.pl/turnieje/t_4319/

 • W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują aktualne przepisy „Kodeksu Szachowego”.

 1. NAGRODY:

 • Zwycięzcy w kategorii kobiet i mężczyzn (seniorzy i juniorzy) otrzymają puchary, a pierwsze trójki w tych klasyfikacjach – medale, oraz 6 pierwszych zawodników – dyplomy.

 • Czołowi zawodnicy mistrzostw otrzymają nagrody finansowe, których wysokość zostanie podana w komunikacie organizacyjnym na serwisie turniejowym.

 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników mistrzostw w tym dla najlepszych juniorów, juniorek i w innych klasyfikacjach.

 1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

   • Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym na serwisie turniejowym.

 1. INNE:

 • Sprzęt do gry zapewnia organizator.

 • Zawodnicy startują na koszt własny lub delegujących ich klubów.

 • Za zdolność lekarską do startu w zawodach oraz ubezpieczenie odpowiedzialny
  jest klub delegujący zawodnika do udziału w turnieju.

 • W przypadku zgłoszenia się niewielkiej ilości zawodników (<10) organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia graczy do Open-ów w ramach przyjętych kryteriów.

 • Wpisowe zawiera opłatę klasyfikacyjno-rankingową.

 • Turnieje A, B i C zgłoszone do Fide.

 • Sędzia główny turnieju jest zobowiązany w ciągu 3 dni sporządzić i wysłać sprawozdanie (pliki turniejowe do Kolegium Sędziów – pjaroch@o2.pl) i relację (na stronę KPZSzach – przemek.jahr@gmail.com) z odbytych zawodów.